วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสุชาดา มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้พระมหาถาวร ฐานวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,736