วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบตราตั้ง พัดยศ ตราประจำตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ๔ อำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี (ธ)

วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชเมธากรกวี เจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธ) ได้เป็นเมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พิธีมอบตราตั้ง พัดยศ ตราประจำตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ๔ อำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี (ธ) ดังนี้ 

(1) พระชลญาณมุนี, ดร.  ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ)

(2) พระครูปลัดภูวนาท กิตฺตินาโถ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง (ธ)

(3) พระครูวิเวกาภิรัต  ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอศรีราชา (ธ)

(4) พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ธ)

โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ), พระเทพสารสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, พระศรีกิตติเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธ) และพระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) ได้เมตตาร่วมพิธีฯ และนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านใบตราตั้งพระสังฆาธิการ ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,794