วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,783