วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและซักซ้อมพิธีการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายเจตน์ อินทับทัน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการสวดมนต์ข้ามปี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและซักซ้อมพิธีการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการเตรียมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,752