วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ ในการนี้ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเลขานุการ และ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าประชุมด้วย พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการทุกรูปที่เข้าประชุม โดยดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,801