วันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง "พระสงฆ์ไทย สูงวัย สุขภาพดี" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,356