วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสุชาดา มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ในเขตการปกครอง ภาค ๑๓ ณ วัดหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,368