วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ณ วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ณ วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,383