วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานและวัดที่เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง เพื่อติดตามเอกสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานและวัดที่เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง เพื่อติดตามเอกสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อุดหนุนสนามสอบ) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,358