วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,388