วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,385