ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินการมอบประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การสร้างวัด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การสร้างวัด 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิหารหลวงพ่อสวนตาล วัดสวนตาล ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี โดย นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินการมอบประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การสร้างวัด  ให้กับนายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ ผู้ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ณ บ้านคลองหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านคลองหลวง ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงนาม โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดซลบุรี ขออนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,858