ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าถวายสักการะ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๒๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าถวายสักการะ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ เพื่อขอโอกาสรายงานตัว และแนวทางในการสนองงานคณะสงฆ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,844