ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อนงค์ เหมือนเพ็ชร มารดาของพระครูธรรมธรบุญโปรด ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อนงค์ เหมือนเพ็ชร มารดาของพระครูธรรมธรบุญโปรด ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วย พระสังฆาธิการในเขตปกครอง และมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลด้วย โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดหุบบอนวนาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,901