สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสุชาดา มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ โดยมี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ณ ห้องประชุมพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,896