สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ กรณีการซื้อที่ดินและโอนที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของวัดประชุมคงคา

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมาย นางสุชาดา มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ กรณีการซื้อที่ดินและโอนที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของวัดประชุมคงคา ทั้งนี้ พระครูวิสุทธาจาร เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และไวยาวัจกร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,922