ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับ พระปลัดพิพัฒน์ อคฺควฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ธรรมาราม และคณะ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับ พระปลัดพิพัฒน์ อคฺควฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ธรรมาราม และคณะ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่พระคุณท่านเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยือน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ พระคุณท่านได้เข้าสักการะหลวงพ่อวัดสวนตาล (ร้าง) ด้วย โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,929