ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี ในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี ในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง พระครูอรรถกิจพิมล เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี พร้อมพระภิกษุรับบาตร จากวัดนอก วัดเครือวัลย์ วัดน้อย วัดโพธิ์ วัดท้องคุ้ง วัดจรูญราษฎร์ วัดนาเขื่อน และวัดต้นสน รวมจำนวน ๗๑ รูป และมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ในการนี้ เพื่อรวมพลังถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,414