ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในวันนี้ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา จัดโดย วัดรังษีสุทธาวาส คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอศรีราชา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระชัยสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย พระครูมธุรสธรรมภาณ รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ในเขตปกครอง และมี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา ปลัดอำเภอศรีราชา ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน โดยมี นายสุเมธี ยืนยิ่ง เป็นศาสนพิธีกร พร้อมกันนี้ วัดรังษีสุทธาวาส ยังได้จัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร รวมถึงคณะศรัทธา และภาคเอกชน ยังได้ร่วมกันออกโรงทาน อาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมพิธีอีกด้วย โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาการเปรียญ วัดรังษีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการนี้ พสกนิกรชาวชลบุรีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ เพื่อรวมพลังถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,410