ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจแก่วัดฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจแก่วัดฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม นำชมเมรุเผาศพ ที่จัดทำรางเลื่อนไฟฟ้าขึ้นเมรุแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี เพื่อแบ่งเบาแรงพระสงฆ์ และสัปเหร่อของทางวัดที่ต้องแบกโลงศพขึ้นเมรุในแต่ละวัน และชมการต่อโลงศพ เพื่อช่วยสงเคราะห์ครอบครัวของผู้วายชนม์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการฌาปนกิจศพ โดยใช้งบประมาณเพียง ๘๐๐ บาท ต่อ ๑ โลง โดยมี คณะจิตอาสาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มาช่วยในการต่อโลงด้วย โดยการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้ดำเนินการสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือประชาชนที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทำการฌาปนกิจศพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือตามจิตศรัทธา โดยมีสถิติในการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๓๐๐ ศพ สูงที่สุด เป็นลำดับที่ ๑ ในจังหวัดชลบุรี และสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,382