ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับฟังสวดอภิธรรมศพ พระครูวรรัตนาภรณ์ (หลวงพ่ออำนวย ปญฺญาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญาราม ณ วัดวัดป่ายุบบุญญาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับฟังสวดอภิธรรมศพ พระครูวรรัตนาภรณ์ (หลวงพ่ออำนวย ปญฺญาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญาราม ณ วัดวัดป่ายุบบุญญาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วย พระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ในการนี้ พระสมุห์อนุชา วํสธมฺโม เจ้าคณะตำบลหนองไผ่แก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญาราม โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,370