ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมตรวจเยี่ยม พระนวกะ จำนวน ๑๓ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมตรวจเยี่ยม พระนวกะ จำนวน ๑๓ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการพีรพล อาวุธปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธศาสตร์ แม่ชีวิภานันท์ เตี่ยวประดิษฐ์ พระวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข หัวหน้าโครงการวิจัย ในการใช้หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (จิตภาวนาแห่งเออีซี ๑๕ วัน) ปฏิบัติธรรม และฝึกสติปัฏฐาน ๔ อันเกิดจากบูรณาการความร่วมมมือของ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดพุทธศาสตร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,384