ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง ตามประกาศของประธาน ฝ่ายสาธารณูปการ มหาเถรสมาคม (ระดับภาค) โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูประจักษ์อโนมคุณ เจ้าคณะตำบลหนองรี เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า นายสามารถ สุขสว่าง กำนันตำบลนาป่า นายจักรรินทร์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน เพื่อรอการตรวจเยี่ยมและประเมินวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ (ระดับภาค) ณ วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,262