ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วย พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในเขตปกครอง และมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,212