ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,201