สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวอนันตา สันติกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสรวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 362,495