สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ สิบโทรัฐวิชญ์ พันธุพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,207