ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำและถวายกำลังใจ แด่พระชัยวัฒน์ ชยฺยวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ประชาบำรุง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำและถวายกำลังใจ แด่พระชัยวัฒน์ ชยฺยวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ประชาบำรุง และพระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน สำหรับการตรวจเยี่ยมวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง ตามประกาศของประธาน ฝ่ายสาธารณูปการ มหาเถรสมาคม (ระดับภาค) ณ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และวัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,282