วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ในการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท – เอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓. ๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ในการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท – เอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีพระครูสมุห์ธรรพ์ณธร ธมฺมทินโน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ สนามสอบโรงเรียนราษฎร์ศรัทธา ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,479