วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเครือสมาคมสัญจร ภาคตะวันออก และภาคกลางบางส่วน ประจำปี ๒๕๖๕ ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเครือสมาคมสัญจร ภาคตะวันออก และภาคกลางบางส่วน ประจำปี ๒๕๖๕ ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมดังกล่าวมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.ต. ธงชัย ขำสุวรรณ กรรมการเครือสมาคม พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือในความเป็นพุทธสมาคม รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และเจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,472