วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจภูธรจังหวัด และทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,491