วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๙ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติพิธี ในพิธีเปิดงานบุญประจำปี ปิดทองหลวงพ่อยิ่ง หลวงพ่อแสงเพชร วัดราษฎร์ศรัทธา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๙ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติพิธี ในพิธีเปิดงานบุญประจำปี ปิดทองหลวงพ่อยิ่ง หลวงพ่อแสงเพชร วัดราษฎร์ศรัทธา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมธรรมรส ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง พระครูพิศาลชโลปมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมเป็นประธานสงฆ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูป ๒ ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา พระครูสิทธิธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พระมหาคมสันต์ ชินวโร เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี พระครูพนัสบุรารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม รูปที่ ๑ พระครูมธุรสธรรมภาณ รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา รูปที่ ๒ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในเขตปกครอง และพระสังฆาธิการในจังหวัดใกล้เคียง และมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน โดยงานบุญประจำปีวัดราษฎร์ศรัทธา ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิธีเปิดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,455