วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมาย นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ  ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมจัดทำแผนการสนับสนุนการสร้างสุขภาวะใน SMEs ให้กับสถานประกอบการ โดยมี นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงานเครือข่ายจากส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๙ หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,506