วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการ ในพิธีเบิกเนตร และอัญเชิญองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานธรรม บ้านแหลมแค

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการ ในพิธีเบิกเนตร และอัญเชิญองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ขึ้นประดิษฐาน โดยได้รับความเมตตาอย่างสูงจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธี ร่วมด้วย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองหนกลาง ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี นำโดย พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ ฝ่ายบ้านเมือง นำโดย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ลานธรรม บ้านแหลมแค หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 362,495