วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับ อำเภอบางละมุง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับ อำเภอบางละมุง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย คณะสงฆ์ในเขตปกครอง และมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ปลัดอำเภอบางละมุง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุงจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420