วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

? พิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
? วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
? จังหวัดชลบุรี จัดพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูสุธีสุตาลังการ เจ้าคณะตำบลบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป เจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง และมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาขาดจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บิดา มารดา และญาติของผู้ขอบวช รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี
? ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420