วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

วันจันทร์ที่ ๒๖ มษายน ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชพัชรมานิต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ วัดบุญญาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,219