วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ระดับจังหวัดและอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นองค์ประธานในการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพระวรวิหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,211