วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย วัดเนินบุญญาราม และวัดทุ่งเหียง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และนางสุชาดา มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมชี้แจงในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,226