วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แด่ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และพระโสภณคณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดทุกวัดในจังหวัดชลบุรี พร้อมปรึกษาและขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ แบบ New Normal


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,238