วันจันทรฺที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อำนวยความสะดวกให้รองผู้ว่าราขการจังหวัดชลบุรี เข้าถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

วันจันทรฺที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกให้ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราขการจังหวัดชลบุรี เข้าถวายสักการะพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และพระโสภณคณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และตรวจเยี่ยมงานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาขีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,243