การประชุม คณะกรรมการผู้ดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา และคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานประจำวันดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผู้ดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา และคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานประจำวันดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,125