พศจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า วัดเขาตะแบก

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ของวัดเขาตะแบก กรณีการก่อสร้างสะพานกระจก ณ วัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,125