ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,121