วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เพื่อขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้ากราบนมัสการพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เพื่อขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาศาสนาประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และตรวจเยี่ยมงานอบรม ฝึกซ้อม เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดย พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ วัดบางพระวรวิหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,428