วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมพิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อ่านตราตั้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจาจารย์ ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ในพิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการ โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธีและอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรูป ณ วัดบางพระวรวิหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,367