ประชุมกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จว.ชบ.) 

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จว.ชบ.) โดย พันเอกวิทยา สุวรรณดี  รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จว.ชบ.ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,094