มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๙๖/๒๕๖๕  เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ขอความเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,486