ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์วัดสัตหีบแก่พระภิกษุสามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงและเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูวรเวทมุนี หรือ หลวงพ่ออี๋ พุทฺธสโร ปีที่ ๗๖

วันอังคารที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์วัดสัตหีบแก่พระภิกษุสามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงและเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูวรเวทมุนี หรือ หลวงพ่ออี๋ พุทฺธสโร ปีที่ ๗๖ โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่อี๋) พร้อมพระสังฆาธิการ ในการนี้นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด คณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,475