สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาเกษม ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,496